Το Σεμινάριο

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
To CineScience είναι ένα ερευνητικό Σεμινάριο το οποίο διεξάγεται στη Ρόδο εδώ και έξι ακαδημαϊκά έτη. Εμπνευστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σεμιναρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αιγαίου Δρ. Παναγιώτης Κιμουρτζής.
Το Σεμινάριο διοργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε σύμπραξη με την Κινηματογραφική Λέσχη Ρόδου «Θέασις» και τη συμμετοχή του Διδασκαλείου «Αλέξανδρος Δελμούζος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Σεμινάριο διερευνά τη σχέση Επιστήμης και Κινηματογράφου και ζητούμενό του είναι να αξιοποιηθεί ο Κινηματογράφος προκειμένου να προσεγγιστούν διαμέσου της εικόνας σημαντικά επιστημονικά ζητήματα. Στο CineScience το βήμα δίνεται σε διακεκριμένους επιστήμονες – καθηγητές οι οποίοι επιλέγουν και αναλύουν μια ταινία ενδεικτική των επιστημονικών τους θέσεων και αντιλήψεων. Από το σύνολο των διαλέξεων προωθείται η γνώση και η έρευνα σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές και προάγεται η διεπιστημονικότητα. Το Σεμινάριο αγκάλιασε θερμότατα η τοπική κοινωνία η οποία το χαρακτηρίζει ως μια «ευχάριστη επιστημονική καινοτομία».
The Seminar
Cinescience is a research Seminar which has been held in Rhodes since 2009. Dr. Panagiotis G. Kimourtzis, Associate Professor of the Department of Primary Education of the University of the Aegean, was the instigator and has been the scientific director of the Seminar.
CineScience is organized by the School of Humanities and the Department of Primary Education of the University of the Aegean in collaboration with the movie club “Theassis” and the participation of the teachers’ training institute of the University “Alexandros Delmouzos”
The Seminar looks into the aspects of the relation between the Science and the Cinema in its many forms. What is sought in the Seminar is to exploit the Cinema so as important scientific issues are approached through its moving image.
In the Seminar distinguished Scientists/ Professors choose and analyze a film which is indicative of their scientific theses and viewpoints. Interdisciplinarity, Knowledge and research in different fields is promoted through the Seminar. The Seminar has been unexpectedly embraced with fervor by the local community and has been characterized as a “pleasant scientific innovation”.